"Hlala ukhuselekile ngoba Lomkhuhlane ungaphaya komkhuhlane oqhelekileyo, uza ngamanadla maxawambhi ubangela inyumoniya! SinguMasipala oombhaxa waseAmathole sicela wonke umntu ahlale ekhuselekile ngokulandela imiqhathango ebekiweyo, ukuze sikwazi ukuthintela ukunwenwa kwale ntsolongwane iCOVID-19 nokugcina wena nosapho lwakho nikhuselekile "

LONG TERM VISION

module

A futuristic outlook vision in fulfilling our mandate...

Explore Our Vision

TURNAROUND PLAN

Short-term we seek to "Bring ADM to its Former Glory"...

View Our Approach

SERVICE DELIVERY

module

Our 2019/20 IDP is an opportunity to refocus on our mandate

Read Our IDP

Mnquma Local Municipality is located in the South Eastern part of the Eastern Cape Province. This category B municipality falls under the jurisdiction of the Amathole District Municipality (ADM) and comprises of an amalgamation of the former Butterworth, Ngqamakhwe and Centane TRC’s.Mnquma Municipaliy shares borders with three other local municipalities i.e. Mbhashe, Intsika Yethu and Great Kei Municipality. This also includes a number of previously administered rural areas. It is approximately 32 995 240 square kilometres and consists of 31 wards.

Our Local Municipalities

  • 1
  • 2

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout